Prati nas na društvenim mrežama

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Ekonomske škole Vukovar.

Izrada i održavanje MCE Vukovar